Sveštenstvo

ospod Hristos kao Jerej do vijek po činu Melhisedekovu (Jevr. 5, 6) jeste izvor sveštenstva i „iz Njega se kroz Njegove prejemnike blagodat izliva i prenosi na nas“. Blagodat sveštenstva se zadobija u božanskoj Liturgiji u kojoj dolazi do mističnog poistovećenja sveštenika i Hrista. Sveštenik postaje služitelj Božiji po uzoru na Hrista, i tu mogućnost zadobija blagodaću Božijom činom hirotonije (rukopoloženja). To je razlog zašto Sveta Tajna sveštenstva nikada nije i ne može biti odvojena od Evharistije.
Nažalost, gotovo sve druge Svete Tajne su vremenom, zbog raznih okolnosti, izdvojene iz okrilja Evharistije. Crkva, međutim, ne može ostvariti svoje naznačenje ako se zanemari ili izgubi veza između Evharistije i drugih Svetih Tajni. Tu svest je svakako imala rana Crkva, što se vidi iz svedočanstava iz apostolskog perioda, na osnovu kojih saznajemo da su Krštenje, Miropomazanje i Evharistija smatrani jednom i nerazdvojnom Tajnom. Poznato je da su Apostoli posle Krštenja na novokrštene polagali ruke, a zatim je vršeno lomljenje hleba i pričešćivanje novoprosvetljenih.

Šta je sveta tajna sveštenstva?
To je sveta tajna u kojoj Duh Sveti kroz polaganje ruku episkopa daje blagodat i pravo onome koji se rukopolaže za episkopa ili sveštenika da svršava ostale svete tajne i da rukovodi verskim životom ljudi.

Koliko ima stepena u svetoj tajni sveštenstva?
Tri stepena: episkop, sveštenik i đakon.

Kakva je razlika u ova tri stepena sveštenstva?
Episkop može da svršava. svih sedam svetih tajana, sveštenik sve osim sv. tajne sveštenstva, a đakon pomaže episkopu i svešteniku, ali sam ne može svršavati nijednu od svetih tajana.

Koji su niži činovi u Pravoslavnoj crkvi?
Čteci, ipođakoni i đakonise.

Ko rukopolaže episkopa?
Dva ili više episkopa.

Ko rukopolaže sveštenika?
Episkop.

Čiji su naslednici episkopi?
Episkopi su naslednici apostola.

Ko je ustanovio u Crkvi jerarhiju?
Sam Gospod Hristos kao prvi Prvosveštenik (Jevr. V, 4—6). On, kao izvor svake vlasti i prava u Njegovoj Crkvi, dao je apostolima vlast da uče, isceljuju i opraštaju grehe.

Šta onda predstavlja celinu jerarhije?
Najpre Hristos kao večni Prvosveštenik i glava Crkve, onda od Njega apostoli, pa od apostola episkopi, i od episkopa sveštenici i đakoni.

Zašto je neophodno polaganje ruku u ovoj svetoj tajni?
To su najpre činili apostoli (I Tim. IV, 14; V, 22.). Polaganje ruku u ovoj svetoj tajni prenosi se na lice koje se rukopolaže duhovna sila i tako se postiže zakonita veza crkvene vlasti i sveštenosluženja

Da li može postojati crkvena zajednica, a da ne priznaje i da se ne pokorava episkopu?
Ne može postojati, jer se takva crkvena zajednica odeljuje od tela Vaseljenske pravoslavne crkve i lišava sebe blagodati Božje.

Zašto zovemo sveštenika „Ocem“?
Zato što smo preko sveštenika u svetoj tajni krštenja preporođeni u decu Božju; preko njih u svetoj tajni pričešća dobijamo nebesku hranu (Hristovo telo i krv); u svetoj tajni pokajanja preko njih dobijamo oproštenje od svojih grehova, a u ostalim svetim tajnama naročite darove Svetog Duha. Pored toga, sveštenici se za nas neprestano mole, uče nas, savetuju, opominju nas i nama rukovode. Prema tome, oni su zaista naši duhovni oci. Svakako oni moraju biti dostojni tog imena i te velike službe.

Adresa

175 NW 154th Street Miami, Florida 33169, USA

Telefon

Kancelarija: +1 305 944 6890
Mobilni: +1 305 333 44 84