ЧЛАНСТВО

На Годишњој Скупштини, оржаној 11. децембра 2016. године је изгласано да у будуће, годишња чланарина за активне чланове износи $120.00, а за зуспружнике $ 60.00. Чланарина у Колу Српских Сестара је $60.00 и активне чланице сестара су, према правилима наше Црквено-школске Општине Св.Симеон Мироточиви, аутоматски чланице и Црквено-школске Општине.
ИЗВОД ИЗ ЈЕДНООБРАЗНИХ ПРАВИЛА И УРЕДАБА ПАРОХИЈА када је чланство у питању

ЧЛАН 26

Свако лице крштено и миропомазано у Православној Цркви је парохијанин и члан црквено-школске општине на територији где станује; који испуњава верске обавезе према Цркви и који живи мо-ралним и хришћанским животом, према учењу Православне Цркве; учествује на Светој Литургији и другим богослужењима; редовно се причешћује; поштује црквене власти; покоран је у питањима вере, уче-ња и црквеног поретка; помаже материјално и финансијски Црквуу њеној мисији; који је делатан сведок и пример другима у исповедању Православне вере и предања. Према Уставу црквеношколска општина је организована верска заједница парохијана на одређеном подручју са свештеником на челу, који су се добровољно обавезали да помажуууправи и одржавању локалне црквене имовине у корист Цркве и за свој верски живот. Ови парохијани, као пуноправни парохијани имају право учешћа и гласа на скупштинама, као и право да буду номиновани и бирани у Управни одбор и за делегате Епархијске годишње скупштине и Црквеног сабора. Да би био пуноправни парохијанин и имао права и привилегије, напред поменута у Правилима и Одредбама, парохијанин мора најмање да:

а) Испуњава све верске и моралне обавезе, напред изнесене.

б) Да je најмање 18 година стар.

в) Да је у добром стању у испуњавању финансијских или старатељских обавеза.

г) Да се управља правилима предвиђеним и утврђеним у Једнообразним Правилима и Уредбама и локалним правилником (Адендумом).

д) Да сарађује у сваком погледу за добро и напредак парохије.

Све црквено-школске општине примениће процедуру и водити протокол да би свештеник и Управни одбор установили статус парохијана у погледу услова утврђених у Правилима и Уредбама која се односе на статус пуноправних парохијана. Пуноправни парохијани у регистарским књитама и другим документима могу се звати чланови или старатељи (стјуарди) или сличним називом.
У случају да парохија још није добила статус црквено-школске општине исти услови наведени у тачки два (2) односиће се и на пуноправне парохијане.

ЧЛАН 27

Особа која није квалификована за пуноправног парохијана или која је искључена има право жалбе. Жалба се подноси Епархијском управном одбору преко Управног одбора ЦШО, у року од четрнаест (14) дана, почевши од дана када је молилац примио одлуку Управног одбора црквено-школске општине. Одлука Епархијског управног одбора је коначна и обавезујућа за обе стране.
Нико не може бити члан у више црквено-школских општина или парохија.

ЧЛАН 28

По испуњењу услова из члана двадесет и шест (26) нови пуноправни парохијанин црквено-школске општине стиче права и привилегије, наведене у члану двадесет шест (26) и другим местима Правила и Уредаба, после шест (6) месеци.

ЧЛАН 29

Ако се пуноправни парохијанин пресели из области једне парохије у другу, његово чланство је важеће и у новој парохији, односно новој црквено-школској општини и наставља се даље.

Moлба за чланство ЦШ Општине – можете је преузети овде.

Адреса

175 NW 154th Street Miami, Florida 33169, USA

Телефон

Канцеларија: +1 305 944 6890
Мобилни: +1 305 333 44 84