Osvećenje Vodice se obavlja 2-3 puta u svakom Srpskom domu u toku godine i to: na nekoliko dana uoči Krsne Slave i Vaskršnje osvećenje, od Bogojavljenja pa do na nedelju dana pred Vaskrs.

Vodica

Na nekoliko dana pre slave treba svečar da se javi svome svešteniku, u čijoj parohiji stanuje, da slavi i da ga pozove da u njegovom domu osveti slavsku vodicu.

Za osvećenje vodice treba da spremi: sveću, činiju ili duboki tanjir sa vodom, kitu bosiljka, malo tamjana, žeravicu i kadionicu, a na jednoj čistoj hartiji treba da ispiše imena svih članova porodice, da bi ih sveštenik u molitvi za njihovo zdravlje pomenuo. – Ništa drugo ne treba da bude na stolu za vodoosvećenje osim, možda još kakve ikonice i cveća. Ovaj sto treba namestiti pred slavskom ikonom ili u njenoj blizini, ali uvek tako da sveštenik za vreme molitve i vodoosvećenja bude okrenut prema ikoni.

(Osvećenje vodice trebalo bi, ako je mogućno, da se obavlja u onoj sobi u kojoj se nalazi ikona svetitelja. Ako se osvećenje vode ne vrši u odaji gde je ikona, treba zamoliti sveštenika da osvećenom vodom pokropi i tu odaju, kao i sve ostale u kući).

Mora se paziti da sto za vodoosvećenje, ili sečenje slavskog kolača, ne bude namešten pred bilo kakvom ili čak nepriličnom slikom za svete radnje i pobožna osećanja.

Treba paziti i gde će se ikona postaviti. Slavska ikona treba da je na najlepšem mestu u sobi. – Pravilo je da ikona bude na istočnoj strani. – (Pravoslavni hrišćani, od najstarijih vremena obično su se molili okrenuti licem ka istoku – izvoru svetlosti. To ima svoje simvoličko značenje jer istok, kao izvor svetlosti, je slika Isusa Hrista, koji se u Svetom pismu često naziva istok (Luka 1:78), Svetlost (Jovan 8:12), Sunce pravde (Malahija 4:2).

Pa ipak, ako u sobi na istočnoj strani nije za ikonu pogodno mesto, onda treba izabrati najlepše mesto bez obzira na koju je stranu sveta okrenuto.

-Pred Ikonom treba da gori kandilo (i to ne samo za slavu već i nedeljom i o svakom drugom prazniku).

Takođe, treba voditi računa da žeravica bude spremna za ono vreme kad je sveštenik zakazao da će doći. Ako se desi da nema vatre u pripravnosti, treba pripremiti briketkupljen u crkvi da na njemu tamjan sagori i kuća da se okadi,

Za kađenje treba spremiti – još i kadionicu. (U slučaju da se ne može nabaviti mala ručna kadionica, žeravica se može spremiti u maloj zemljanoj posudi koja se stavi na tanjirić i tako predaje svešteniku. Treba znati i ovo: kad sveštenik kadi dom, ili ga kropi osvećenom vodom, idi ispred njega i otvaraj vrata onih prostorija koje želiš da ti sveštenih okadi ili pokropi. Koja vrata budu zatvorena, to će za sveštenika biti znak da u tu odaju ne treba da ulazi).

U spisak imena treba uneti imena svih ukućana, za koje se želi da ih sveštenik u molitvi pomene. Ta imena treba da su čitko i lepo ispisana.

Razume se samo po sebi da sveštenika treba dočekati u čistom i uređenom stanu, a i sami ukućani treba da su čisti i uredni. Ako slučajno, iz bilo kojih razloga, nije moguće urediti ceo stan, neka je u redu bar ona soba gde će se vršti obred. Ali, kako se bogosluženje u domu obavlja svega dva do tri puta u toku godine, to neće biti teško domaćima da se potrude, porane i sve spreme još i pre zakazanog vremena.

Kada sveštenik dođe, svi članovi porodice koji se tada u domu nalaze, pa i mlađi tj. oni koji u kući pomažu, treba da prisustvuju vodoosvećenju i da zajedno sa sveštenikom upute molitve Bogu za opšte i svoje dobro i sreću.

U pesmama i molitvama koje sveštenik pri osvećenju vode peva i čita, priziva se Presveta Bogorodica da bude zastupnica ljudi pred Bogomi da izbavi sve ljude od propasti, da ih očisti od grehova, pošto je Ona spasenje svih hrišćana.

U Evanđelju koje se čita pri osvećenju vode, govori se kako su isceljivani bolesnici, koji su se kupali u banji kod Jerusalima, pošto je Anđeo Gospodnji osvetio vodu u njoj.

Sveštenik zatim upućuje Gospodu molbe: za mir odozgo i spasenje duša naših; za mir celoga sveta; za blagostanje i sjedinjenje svetih Božijih crkava; za poglavare Crkve, sveštenstvo i sve ljude; za narod; za dom u kome se voda osvećuje i sve one koji u njemu žive (pominjući pri tom njihova imena), kao i za sve one koji žive u tome mestu u veri Hristovoj; za dobro i mirno vreme i za izobilje plodova zemaljskih; za one koji plove, putuju, koji boluju, pate, za zarobljene i njihovo spasenje. – Zatim se sveštenik moli da nas Bog izbavi od svake žalosti, gnjeva, opasnosti i nužde, i pominjući Presvetu Bogorodicu, upućuje molbu:

Zaštiti, spasi, smiluj se i sačuvaj nas, Bože, Tvojom blagodaću.

Potom kroz molitvu priziva silu Sv. Duha da osveti vodu, pa da ona bude na isceljenje duše i tela svih onih koji je budu pili, kao i da otkloni sve što bi nanosilo štete domu tom.

Moli se još za sve one kojima je potrebna pomoć Božija, da okusivši i budući pokropljeni osvećenom vodom postanu sinovi Božiji i naslednici carstva nebeskog; pominjući i sve svetitelje naše i svetitelja koji se slavi, moli ih da oni budu zastupnici naši pred Bogom, tumači naših molitava.

Pošto je krstom osvetio vodu, sveštenik njime blagosilja ljude i dom, a svi prisutni pristupaju i – pobožno se prekrstivši – celivaju krst, a sveštenik svakoga pokropi (poprska) osvećenom vodicom.

Kroz vodoosvećenje u našem domu, silom Duha Svetog bivamo osvećeni i mi i naš dom. Zato, znajući to, ne treba da zanemarujemo ovo osvećenje vode pred slavu, kako bi se za nju dostojno duhovno pripremili.

Adresa

175 NW 154th Street Miami, Florida 33169, USA

Telefon

Kancelarija: +1 305 944 6890
Mobilni: +1 305 333 44 84