Miropomazanje

U neposrednoj vezi sa Svetom Tajnom Krštenja stoji Sveta Tajna Miropomazanja, koja se vrši zajedno sa krštenjem.
Miropomazanje je Sveta Tajna u kojoj se naročitom materijom, Svetim Mirom, vrši pomazivanje svih delova tela kroz koje primamo ovaj svet čela, očiju, noѕdrva, usta, ušiju, prsa, ramena, ruku i nogu.
Sveto Miro je uljana materija, spravljena od skupocenih miraišljavih biljaka, koju osvećuje sam Patrijarh na Veliki četvrtak i razašilje sveštenicima po eparhijama i parohijama.
Sveštenik pomazuje naša čula izgovarajući formulu: Pečat dara Duha Svetoga, dok kum potvrđuje: Neka tako bude.
Kao što je novorođenčetu za telesni rast potrebna hrana, tako je i duhovnom novorođenčetu radi uzrastanja, potrebna duhovna hrana – blagodat Božija.
Krštenje je duhovno rođenje, a miropomazanje duhovna hrana novokrštenoga.
Miropomazanjem svih čula ceo čovek je učinjen Hramom božijim.
Posle miropomazanja sledi litija – ophođenje tri puta oko krstionice, uz pevanje jednog stiha iz Poslanice apostola Pavla galatima (3, 27): Vi koji se u Hrista krstite, u Hrista se obukoste, aliluja.
Ovim ophodom je načinjen krug kome nema kraja, krug koji simbolizuje večnost (večno jedinstvo krštenoga i miropomazanoga sa Hristom).
Posle čitanja Apostola i Evanđelja, obavlja se omivanje (brisanje) svetoga mira, kako bi se ono sačuvalo od obesvećenja i postriženje kose.
Postriženjem kose čovek daruje plod svoga tela kao žrtvu i zavetuje se Bogu.
Svaki dan je bitka za Hrista i za spašenje duše.
Naoružaj se čim ustaneš. Budi spreman da te neko ogorči, naruži, ismeje. Prigotovi oružja blagosti, strpljivosti, praštanja, molitve. Ne kreći preko praga pre nego što uzmeš ovo svoje oružje.
Budi spreman da će neko od tebe potražiti pomoć, zaštitu, pouku. Ne kreći preko praga pre nego što poneseš svoje oružje milosrđa, hrabrosti, mudrosti, ljubavi.

Sveta tajna miropomazanja

Šta je sveta tajna miropomazanja?
To je sveta tajna kroz koju kršteno lice dobija darove Svetoga Duha u snazi, mudrosti i drugim darovima koji mu pomažu da čuva pravu veru i da živi svetim životom.

Kako se vrši ova tajna nad krštenim licima?
Sveštenik pomazuje pojedine delove tela krštenog lica svetim mirom izgovarajući reči: „Pečat dara Duha Svetoga. Amin“.

Odakle su uzete ove reči?
Od svetog apostola Pavla, koji je rekao: „A Bog koji nas utvrdi s vama u Hristu i pomaza nas, koji nas zapečati i dade zalog Duha u srca naša“ (II Kor. I, 21—22).

Zašto se najpre pomazuje čelo?
Da se osveti razum i da razmišlja o Bogu i Njegovom zakonu.

Zašto grudi?
Da se osveti srce i da ljubi Boga.

Zašto oči?
Da se osvete i da vide Božje dobro u svakom stvorenju.

Zašto uši?
Da se osvete i da slušaju reči Božje.

Zašto obrazi?
Da se osvete i izražavaju radost zbog učinjenog dobra i stida zbog greha.

Zašto usta?
Da se osvete s ciljem da mogu slaviti Gospoda Boga i da uvek govore istinu i dobro.

Zašto ruke?
Da se osvete da bi uvek činile dobra i plemenita dela pred Bogom.

Zašto noge?
Da se osvete i da bi išle pravim hrišćanskim putem koji vodi u Carstvo Božje.

Kako bismo to mogli reći ukratko?
Da se osveti ceo čovek, i duša i telo, da bude svet kao što je Bog svet.

Da li je pravilno vršiti svetu tajnu miropomazanja odmah posle krštenja?
Pravilno je prema Svetom pismu i prema Svetom predanju. jer krštenje vodom označava očišćenje, a miropomazanje označava osvećenje Duhom Svetim. Čitajte ove odeljke: I Jn. II, 20—27; II Kor. I 21—22; Dela ap. VII, 14—16. Jedno od drugoga ne treba odvajati (čitajte takođe knjigu Izlaska XXIX, 4—7).

Da li svetu tajnu miropomazanja vrši sveštenik?
Da, ali ne bez učešća episkopa u njoj.
Episkopi pripremaju i osvećuju sveto miro, bez koga sveštenik ne može svršiti svetu tajnu miropomazanja.

Da li je u Starom zavetu postojala praksa kao praslika svete tajne miropomazanja?
Da. Stari carevi su bili pomazivani (I Samuilova X, 1; XVI, 13, Ps. LXXIX, 20). Sada su svi hrišćani miropomazani, jer nas je Hristos učinio da budemo „sveštenici i carevi pred Bogom Njegovim Ocem“ (Otkriv. I, 6).

Blagodat Božja

U delu našeg spasenja ušestvuje i blagodat Božija i naša slobodna volja. Blagodat je odobravanje ili dejstvo Duha. Čovek može da želi vrlinu, ali da bi ovu želju priveo u delo, potrebna mu je uvek Božija pomoć. Koji su se krstili u Hrista, darovana im je tajno blagodat Božija, ali ona deluje po meri zapovesti Božijih. Um i razum hrišćanina u dodiru sa Duhom Svetim stiču postojanos i čvrstinu, spokojstvo, ne rasejavaju se i ne povinuju sujetnim mislima; nego prebivaju u miru Hristovom i u ljubavi Duha. Po rečima Hristovim, takvi su prešli iz smrti u život. Što je čulna svetlost za naše oči, to je blagodat za našu dušu. A što je tama za naše telesne oči, to je greh za dušu čovekovu. Blagodat Božija stiče se smirenjem. Jer je u Svetom Pismu rečeno: „Bog se gordima protivi, a smirenima daje blagodat“.

Sv. Jovan Zlatousti

Adresa

175 NW 154th Street Miami, Florida 33169, USA

Telefon

Kancelarija: +1 305 944 6890
Mobilni: +1 305 333 44 84