Istorijat Kola srpskih sestara

Kolo srpskih sestara je osnovano u Beogradu na Veliku Gospojinu 28. avgusta 1903. god. Osnivači su bili Gospođa Nadežda Petrović i Gospođa Delfa Ivanović.

 

Pravila ili Statut KSS napisali su pisac Branislav Nušić i novinar publicista Ivan Ivanić.

 

To je predstavljalo jedan novi i značajan napredak za ondašnje srpsko društvo, koje je bilo više naklonjeno muškarcima. Osnovna uloga ovog društva bila je u milosrđu i pomoći na volonterskoj osnovi onima kojima je pomoć bila potrebna.

 

Humanitarni program KSS u mirnodopskim uslovima sastojao se u materijalnoj i moralnoj pomoći lokalnom stanovništvu, kao i organizovanje raznih dobrotvornih akcija za decu. Kolo Srpskih Sestara se od samog osnivanja uključilo u međunarodni pokret žena za izjednačavanje prava sa muškarcima.

 

Od 1906. godine članice kola sestara su pokrenule izdavanje ilustrovanog kalendara „Vardar“ koji je izašao u tada impozantnom tiražu od 20’000 primeraka.

Kolo srpskih sestara u našoj parohiji

Pri našoj parohiji Sv. Simeon Mirotočivi, ovde u Majamiju, postoji grupa pobožnih žena koje pomažu rad parohije. Njihov rad se odnosi na onu delatnost koja se u crkvi zove Diakonia, ili služenje i briga o svemu što prati Sv. Bogosluženja. Nekada je to posluženje i gostoljublje posle Svete Službe, a nekad ukrašavanje i dekoracija hrama, sale ili samih ikona sa cvećem. Za veće crkvene praznike kao što su Detenci, Materice, Oci, Božić, Bogojavljenje, Sveti Sava, crkvena Slava, Vaskrs, Nedelja Mironosica, Duhovi, Vidovdan, Preobraženje, Krstovdan i slično, članice Kola Sestara pomažu parohu i tutorima da se sve pripremi za praznik. Ako bi tražili sličnost rada Kola Sestara sa nekom službom u Crkvi onda to svakako nalazi svoju sličnost službom pobožnih žena Mironosica u ranoj Crkvi. Zato je rad Kola Sestara u našoj parohiji od posebnog značaja jer sa parohom, Crkvenom Upravom i tutorima, predstavlja osnov na koji se izgrađuje život i sve aktivnosti naše parohije.

Uprava Kola srpskih sestara

Radom Kola sestara rukovodi Uprava kola, koja se bira na skupštini svih članica kola za period od godinu dana.

UPRAVA KOLA SRPSKIH SESTARA ZA 2017.GODINU

Milena Simović, predsednica

Sekretarica

Vesna Topolac, blagajnica

,računovođa

Šta je Kolo srpskih sestara?

 

Kolo sestara okuplja pravoslavne Srpkinje koje dobrovoljno:

 

 • rade na očuvanju i y negovanju srpskih verskih običaja, napretku crkvene zajednice i srpske tradicije
 • rade na pripremanju svih crkvenih manifestacija
 • aktivnosti povodom božićnih i vaskršnjih praznika (vezivanje badnjaka, bojenje jaja i dr.)
 • aktivnosti povodom crkvene slave i drugih verskih praznika
 • rade druge poslove prema potrebi crkvene opštine
 • rade na pružanju pomoći svim parohijanima koji pomoć trebaju
 • učestvuju u akcijama za učvršćivanje hrišćanske porodice
 • njihov nesebični rad kroz spremanje ručkova, banketa, proslava, humanitarnim akcija
 • obilasci starih i iznemoglih, bolesnih i svih onih kojima je pomoć bila potrebna
 • mnoge od njih redovno učestvuju na bogosluženjima
 • brinu se o čistoći i uređenju svetoga hrama.

Sav napredak naše Crkvene opštine, ne može se zamisliti bez učešća vrednih parohijanki. Kolo srpskih sestara je uvek spremno da pomogne svaku crkvenu i narodnu akciju za napredak i očuvanje verskog života starih i mladih pokolenja. U novoj sredini i u novim uslovima života, srpske žene i majke uviđaju potrebu zajedničkog rada na čuvanju svih vrednosti kroz rad Kola srpskih sestara. Članice su svesne da njihov rad i trud beleži i uzvraća Onaj čije su nagrade večne i neprolazne i zato rade sve bez velike reklame, uzdajući se u Boga i Prepodobnu Mati Paraskevu – Svetu Petku, zaštitnicu i molitvenicu, i Prepodobnu Mati Evgeniju – Caricu Milicu, koje ih hrabre i kada ponekad snaga i volja

Adresa

175 NW 154th Street Miami, Florida 33169, USA

Telefon

Kancelarija: +1 305 944 6890
Mobilni: +1 305 333 44 84