OSVEŠTANJE JELEJA – ISCELENJE TELA I VEZA SA TELOM HRISTOVIM

Neraskidivu vezu sa Evharistijom kao Tajnom Budućeg veka ima i Sveta Tajna osveštanja jeleja (ulja). Ona je ustanovljena još u apostolsko doba i svedočanstvo o njoj nalazimo u poslanici Apostola Jakova: Boluje li ko među vama? Neka dozove prezvitere crkvene, i neka se mole nad njim, pomazavši ga uljem u ime Gospodnje. I molitva vjere će spasiti bolesnika, i podignuće ga Gospoda; i ako je grijehe učinio, oprostiće mu se (Jakovlj. 5, 14-15). Osveštanje jeleja u ranoj Crkvi je vršeno pre Liturgije, a pomazanje posle zaamvone molitve, odnosno pre samog otpusta na Liturgiji. Ova Tajna se vršila nad bolesnicima, u prisustvu svih koji su sabrani na evharistijskom sabranju. Time se htela naglasiti uzajamna povezanost svih članova Crkve i veza između čovekovog tela i Tela Hristovog.

Šta je sveta tajna jeleosvećenja?
Sveta tajna jeleosvećenja sastoji se iz molitava sveštenika i pomazivanja bolesnika osvećenim uljem, kroz koje deluje Božja blagodat za ozdravljenje bolesnika.

Šta ovde znači bolest?
Oboljenje duše ili tela.

Kako deluje Božja blagodat u ovoj svetoj tajni?
Ona leči telo od njegovih nemoći i dušu čisti od njenih grehova.

Od kog se vremena ova tajna vršila u Crkvi?
Od Hristovog vremena. Po zapovesti Hristovoj apostoli su išli da propovedaju Jevanđelje, i, među drugim ljudima, „pomazivali jelejem mnoge bolesnike i lečili ih“ (Marko VI, 13).

Kako je preneseno vršenje ove svete tajne na episkope i sveštenike?
Zapovešću apostola. Sveti ap. Jakov piše sasvim jasno: „Boluje li ko među vama, neka dozove starešine crkvene, te neka čitaju molitvu nad njima i neka ga pomažu uljem u ime Gospodnje. I molitva vere pomoći će bolesniku, i podignuće ga Gospod, i ako je greh učinio oprostiće mu se“ (Jak. V, 14—15).

Da li se sveta tajna jeleosvećenja vrši samo nad teškim bolesnicima i onima koji umiru?
Ne, ova čudotvorna sveta tajna vrši se i nad onima koji su lakše bolesni.

Adresa

175 NW 154th Street Miami, Florida 33169, USA

Telefon

Kancelarija: +1 305 944 6890
Mobilni: +1 305 333 44 84