Čtečevi
(Dečaci u oltaru, Oltar Bojs)

Uredbe i pravila za Čtečeve u oltaru

Čtečevi ili dečaci u Oltaru, su neko ko je privilegovan da poslužuje u Svetom Oltaru, tamo gde je u Svetinji nad Setinjama prisutan sam Gospod. Čtečevi dobijaju posebnu dozvolu da poslužuju u Svetom Oltaru i da asistiraju svešteniku za vreme Sv.Liturgije i ostalim svetim službama. Oltar je veoma sveto mesto u Crkvi i samo sveštenstvo i čtečevi imaju prava u njega da uđu. Niko drugi od vernika i vernica  nemaju prava da ulazi u oltar bez posebne dozvole sveštenika.

 

Da bi čtečevi pomagali na pravi način u Sv.Oltaru, postoje red i poredak:

 

 1. Čtečevi moraju biti čisti i uredni. Moraju nositi odelo i kravatu, uredne i izglancane cipele. Kosa valja da bude uredna.
 2. Svi čtečevi moraju biti u Oltaru 10 minuta pre početka Službe.
 3. Kada uđu u Oltar, čtec dobija svoj stihar. Onda ga uredno skalupi i priđe svešteniku ili Episkopu ako je prisutan, i traži blagoslov, rečima: “Blagoslovi Vladiko ovaj stihar”.
 4. Onda odlazi na dodeljeno mu mesto, sa leve ili desne strane Sv.Prestola ili iza. Kada prolazi pored raspeća koje se nalazi iz SV.Prestola uvek se prekrsti.
 5. Samo sveštenstvo, Episkop, Sveštenici i Đakoni je dozvoljeno da stoje ili prolaze ispred Sv.Prestola. Čtec NIKADA ne prolazi ispred Sv.Prestola, samo iza.
 6. U Sv.Liturgiji, kada hor završi pesmu: “Jedinorodni Sine…”, kapetan čtečeva određuje koja će dva čteca da upale sveće i nose za Mali Vhod.
 7. Dok se čita Apostol, dva čteca se pripremaju sa ripidama koje drže prilikom čitanja Jevanđelja.
 8. Dok se peva Heruvimska pesma, kapetan čtečeva određuje ko će nositi sveće, ripide, fenjere, krst i kadionicu za Veliki Vhod.
 9. Posle čitanja “Vjeruju…”, čtec priprema toplu vodu (teplotu) za Sv.Pričešće.
 10. Kada sveštenik kaže: “Pazimo, Svetinje svetima!”, jedan od čtečeva donosi teplotu.
 11. Tada kaže: “Blagoslovi, Vladiko teplotu ovu”.
 12. Sveštenik odgovara: “Blagoslovena Teplota…”
 13. Posle Sv.Liturgije, jedan čtec je zadužen da drži posudu sa anaforom koju sveštenik deli vernima. Drugi je zadužen da pogasi kandila, osim onog na Žrtveniku, koje gori sve dok sveštenik ne upotrebi preostalo Sv.Pričešće.
 14. Kada se Služba potpuno završi, čtec skida svoj stihar i uredno ga ostavlja na svoje mesto.
 15. Kada su u svetom Oltaru i sami čtečevi su bliži Bogu. Zato nepotrebni razgovori, smeh, žvakanje žvake ili skakanje nisu dozvoljeni.
 16. Čtec mora sebe da pripremi da se barem jednom u mesecu pričesti. Pripremiće se na taj način, što će postiti, moliti se i ispovediti.

 

Svaki čtec će uvek celivati svešteniku ruku, bez obzira da li mu nešto dodaje ili prihvata od njega.

 

Mi celivamo svešteniku ruku jer:

 

 1. pokazujemo poštovanje prema njemu i onome što radi i
 2. zato što svojim rukama drži najveću Svetinju.

Adresa

175 NW 154th Street Miami, Florida 33169, USA

Telefon

Kancelarija: +1 305 944 6890
Mobilni: +1 305 333 44 84